Özel Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü Tanımı, Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA 2001) tanımına göre özel öğrenme güçlüğü zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaşı, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.


BELİRTİLERİ
· Okunamayan ve oldukça yavaş hızda ilerleyen el yazısı,
· Belli harfleri ve kelimeleri ters, eksik ya da fazla yazma,
· Küçük-büyük harf ya da noktalama işaretleri gibi yinelenen imla hataları,
· Kelimeler arasında hiç boşluk bırakmama ya da gerekmeyen yerlerde boşluk bırakma,
· Saat okumakta sıkıntılar,
· Dört işlem, sembolleri öğrenme, çarpım tablosunu öğrenme gibi aritmetikte zorlanma,
· Yön becerilerinde sıkıntılar yaşama, sağ-sol ve arka-ön yönlerini, şurada-burada gibi yön sözcüklerini karıştırmak.
AİLELERE ÖNERİLER
• Çocuğunuza değerli olduğunu hissettirin. Sözlü ve duygusal iletişim kurun.
• Çocuğunuzun becerilerini görün. Çocuğunuzun başarabildiği pek çok iş var. Bu işlerde çocuğunuzu destekleyin.
• Çocuğunuz için bir ders çalışma programı yapın ve bu programa uymasına yardımcı olun. Programı siz bozmayın. Çocuğunuz uygularken esnetmeler yapıyorsa yanında olun, işini kolaylaştırmış olursunuz.
• İsteklerinizde açık ve net olun. Uyulması gereken kuralları kesin, açık ve anlaşılır olarak söyleyin.
• Hatırlatmalar yapın. Uyulması gereken kuralların çocuk tarafından daha kolay öğrenilebilmesi için tekrar edilmesi gerekir.