Ergoterapi

Ergoterapi ; çocukların motor becerilerinin destekleyerek , duyusal aktivite gelişimlerine yardımcı olur. Çocuklarda öz bakım becerilerin desteklenmesi, duyusal ve sosyal gelişime yardım, özgüven kazandırma ve günlük yaşam aktivitelerine katılımına yardımcı olmayı hedefler. Özellikle otizimli çocuklarda ergoterapi ve duyu bütünleme terapisi;  bilişşel işlevlerin geliştirilmesi ve davranış problemlerinin azaltılması yönünde başarı elde ettiğimiz  bir özel eğitim uygulaması ve tedavi şeklidir.  Ergoterapi seanslarımızda çocuklarda normal gelişimi engelleyebilecek duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal faktörler standardize testler ile değerlendirilir. Gerek ergoterapi seanslarıyla gerekse de ev  programı verilerek belirli aralıklarla takip edilerek her çocuğa özel bir tedavi planı oluşturulur.

Ergoterapi neleri içerir?

-Duyu Bütünleme Terapisi

- Bilişsel becerilerin geliştirilmesi

- Dil becerilenin geliştirilmesi

- Davranış becerilerinin geliştirilmesi

- Kaba ve ince motor becerilerin geliştirilmesi

- Sosyal becerilerin desteklenmesi ve geliştirilmesi

- Günlük yaşam aktivitelerini yönetebilme ve desteklenmesi  

Kimler için ergotarapi?

-Duyu Problemleri

-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

-Otizm(yaygın gelişimsel bozozkluk)

-Motor/Mental Gelişim Geriliği

-Rett Sendromu

-Serebral Palsi

-Down Sendromu

-Spina Bfida

-Hidrosefali ve Mikrosefali

-Denge ve Koordinasyon Bozuklukları