Zeka Geriliği (Mental Retardasyon) Nedir?

Zeka Geriliği (Mental Retardasyon) Nedir?

Zeka Geriliği (Mental Retardasyon) Nedir?

Zeka Geriliği (Mental Retardasyon) Nedir?

Zeka geriliği veya diğer adıyla Mental Retardasyon kişinin becerilerinin ve yeteneklerinin yaş ortalamasının altında olması ve standart eğitim sistemine uyum sağlama zorluk yaşamasıdır.

Algı yönetimi, akıl yürütme, sorun çözme gibi zihinsel süreçleri çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleştirememesi veya kısmi olarak gerçekleştirebilmesine denmektedir. Bu süreçlerde ortalamanın altında veya kronolojik yaşıyla paralel gitmeyen performansına zeka geriliği denir.

Küçük yaşlarda ortaya çıkan belirtilere karşı umursamamazlık yapılmamalı ve bir uzmana danışılmalıdır. Zeka geriliğine sahip bireylerin; iletişim kuramama, sosyal ilişkiler kuramama, günlük yaşantısını sorunsuz geçirmemesi gibi sorunlara sahiptir. Zeka geriliği şüphesi olan çocuklarda IQ testi durumları kesinleştirilebilir.

IQ seviyesine durumuna bağlı Zeka Seviyesi

0 - 25 Derin Zeka Geriliği / Zihinsel Engel
25 – 34 Ağır Derecede Zeka Geriliği / Zihinsel Engel
35 – 50 Orta Derecede Zeka Geriliği / Zihinsel Engel
51 – 70 Hafif Derecede Zeka Geriliği / Zihinsel Engel
71 – 79 Sınır Zeka
80 – 89 Donuk Zeka
90 – 109 Normal
110 ve üstü -  Parlak, üstün, çok üstün
Zeka Geriliği toplum içerisinde görülme sıklığı %1’dir. Erkeklerde kadınlardan daha çok görülür. Sosyoekonomik olarak düşük yerlerde sıklığı daha fazladır.

Zeka Geriliğinin Nedenleri Nelerdir?

Ailede zeka geriliği olması
Kromozomal bozukluklar
Metabolik bozukluklar
Annenin alkol, uyuşturucu kullanması
Hamilelik döneminde geçirilen enfeksiyon hastalıklarından dolayı
Erken doğum ya da geç doğum
Havale geçirilen bebeklerde beyin hasarına bağlı olarak
Travmalar

Zeka Geriliğinin Belirtileri

Doğuştan olan bir rahatsızlık durumu yoksa yüz hatları farklılığı olabilir. Çocuğun konuşmayı geç öğrenmesi de bir belirti olabilir. Günlük hayatta temel becerileri sergilemedeki zorluklar da belirti olabilir.

Zeka Seviyesini ölçen testler şunlardır: Standford binet ve Wisc-r

Zeka Geriliğinin Tedavisi

Zeka Geriliğinin tamamen ortadan kaldıran bir tedavi mevcut değildir. Ancak zeka geriliğinin ortaya çıkardığı ve çıkaracağı olumsuzlukların önüne geçilmesi için uygulanan birçok çeşit yöntemler vardır. Bunlardan birisi zihinsel engelli kişiye verilen özel derstir. Zeka geriliğinin seviyesine göre farklı yöntemler izlenebilir. Bu tedaviler zeka geriliğini ortadan aldırmaz, yaşıtları kadar performans sergilemesine yardımcı olur.

Şu unutulmamalıdır ki: üstün veya dahi seviyedeki kişiler de zeka düzeylerinin tamamını kullanmamaktadır. Bu da şu anlama gelir; egzersizler ile sahip olunan potansiyel en etkin şekilde kullanılır.

Beyin egzersizleri, özel eğitimler zeka geriliğine sahip çocukların sosyal olarak hayata katılmalarına ön ayak olur.