Otizmde Fiziksel Aktivitelerin Önemi

Otizmde Fiziksel Aktivitelerin Önemi

Otizmde Fiziksel Aktivitelerin Önemi

Otizmde Fiziksel Aktivitelerin Önemi
Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip olan bireyler için fiziksel aktivitelerin önemi bilimsel olarak açıklanmıştır. Zihinsel öğelerin geliştirilebilmesi ve sosyal aktivitelerin sağlanmasında özel eğitimle birlikte diğer sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için en etkili araçlardan biri de beden eğitimidir. 
Özel düzenlenmiş beden eğitimi programları otistik bireylerin sağlık problemlerini ve vüvut kütle endekslerini de azalttığı görülmüştür.

Otizmli çocukların, akran ve sosyal alanlara katılma zorluğu, iletişim hataları gibi nedenlerden dolayı akranlarıyla oynayamaz ve birçok fiziksel ve sosyal etkinliklere katılmakta zorluk yaşarlar. Bu yetersizliklere ek olarak bir de fiziksel aktivite fırsatlarına ulaşamaması ve otizmli çocukların için fiziksel aktivitelerin öneminden habersiz olması otizmli bireylerin akranlarından daha düşük motor beceri performansına sahip olmasına neden olmaktadır. 

Otizmli bireylerde kaslar normale göre daha fazla esnek olmaktadır. Eklemler normale göre daha fazla esnek olduğunda daha fazla kas çalışmasına ihtiyaç duyarlar. Bu durum ise koşmak, dik durmak, kalem tutma gibi günlük fiziksel aktiviteleri olumsuz etkilemektedir. 
Özellikle germe ve güçlenme hareketleri bu durumun iyileşmesine oldukça yardımcı olacaktır. 

Otizm özellikle kaslarda zayıflamaya ve koordinasyon problemlerine neden olmaktadır. Havuz aktiviteleri, yürüyüş, bowling ve badminton gibi fiziksel aktiviteler çok güç kullanmadan aktivitelere katılmasını sağlar. 

Otistik çocuklar hayvanlarla insanlara nazaran daha kolay ve çabuk iletişim kurabilmektedir.  At binme otizmli çocuklar için en iyi etkinliklerden biridir denilebilir.

Ayrıca karate, judo, tekvando, aikido gibi mücadele veya savunma sporları da öngörülebilirlerini geliştirebilmektedir. Otistik bir çocuk için bu savunma sporları, benlik saygısını ve fiziksel becerilerinin geliştirmek için en etkili yoldur. 
Ayrıca yoğun sosyal iletişim baskısı olmadan doğada egzersiz yapmanın, yürüyüş ve bisiklet binme gibi aktivitelerde onlar için en uygun aktivitelerindir.