Otizm ve Ergoterapi

Otizm ve Ergoterapi

Otizm ve Ergoterapi

           Ergoterapistler çocuk ve ailelerin ihtiyaç, gereksinim ve günlük yaşam aktivitelerindeki katılımlarını düzenleyebilmek ve arttırabilmek için bir dizi strateji geliştirme becerisine sahiptir. Bu stratejiler ergoterapinin temel felsefesi olan hümanizm ve adaptasyon fikirleri ile örtüşmektedir. OSB‟da günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık seviyesi, fonksiyon ve fonksiyonellik ile beraber sosyal katılım becerisinin azalması bireylerde özel eğitim ve ergoterapi ihtiyacının doğmasına neden olur. Karşılaşılan problemler amaçlı aktivite yapabilme becerisini sınırlar ve sosyal katılımı olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle OSB olan bireylerde tedavi amacı ile yürütülen programlarda fonksiyonel değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle otizm tanısı ile gelen danışanlarda değerlendirmeler sonucunda açığa çıkan en büyük sorun duyu bütünleme bozukluğu olmaktadır. Duyu bütünleme bozukluğu,bireyin sosyal hayata adapte olmasının ve günlük yaşam aktivelerini bağımsız gerçekleştirebilmesinin önünde çok büyük bir engeldir. Duyu bütünleme bozukluğu olan ve özel eğitimden yararlanan çocukların uzun süreler geçmesine zaman öğrenme becerilerinde ve akademik gelişiminde yol kat edememesinin arkasında genellikle gözardı edilen bu duyusal sorunlar bulunmaktadır. Her birey gibi otizmli bireylerin de, öğrenme becerileri akademik öğrenme piramidine göre basamak basamak gelişir. Piramidin en temelinde duyusal sistem bulunmaktadır.

Özetle çocuğunuzda duyu bütünleme bozukluğuna dair işaretler varsa:     

 ● Altı bezliyken ya da bez değişikliği gerektiğinde rahatsız olursa,

● Belli kıyafetleri tercih eder, sıkı veya farklı tekstürden, kumaşlardan rahatsız olursa (15 aydan büyükler için),

● Saçının ve yüzünün yıkanmasından, banyo yapmaktan rahatsız olursa.

● Kıyafetleri çıkarıldığında rahatsız olursa,

● Sarılmaya veya kucakta olmaya karşı direnç gösterirse,

● Düştüğünde, darbe aldığında ya da iğne yapılırken acıyı fark etmezse,

● Hamur, köpük, yapıştırıcı, parmak boyası gibi maddelere dokunmaktan kaçınır, rahatsız olursa,

● Sürekli hareket, koşma ve sallanma halinde ve bir aktivite boyunca oturamazsa,

● Hiç emeklememiş ya da çok kısa süre emeklemişse (1 yaşından büyük çocuklar için),  

● Havada hoplatılmaktan, salıncaklardan, atlıkarıncaya binmekten ya da arabada gitmekten rahatsız olursa veya sallanmak ve harekete karşı aşırı ilgisi varsa,

● Sakar, sürekli düşer, dengesi zayıf ve sıkça bir şeylere çarparsa (1 yaşından büyükler için),

● Farklı dokulu yüzeylere basmaktan korkar ya da tedirgin olursa (çim, halı, kum veya ahşap yüzeyler gibi),

● Sıkça duyulabilen bazı seslerden aşırı rahatsız olursa (müzik, şarkı sesi, elektrik süpürgesi, sifon sesi ve yüksek sesler),

● Sözel yönergelere tepki vermezse (1 yaş üstü ve işitme sorunu olmayan çocuklar için),

● Ortalama bir insanın normalde fark etmediği seslerden rahatsız olursa (buzdolabı, kombi gibi),

● Market, restoran gibi çok kalabalık ve yoğun yerlerde ya aşırı heyecanlı ve hareketli olur ya da uykuya dalarsa,

● Görüş alanı içinde birden fazla oyuncak veya yiyeceğe dikkatini yöneltemezse,

● Taklit etme becerisi gerektiren oyunları oynamakta zorlanırsa (10 aylıktan büyükler için),

● Dikkatini odaklamakta zorluk çeker, oyun oynamaktan ziyade amaçsızca dolanırsa (15 aylıktan büyükler için),

● Kolayca oyuncakları ve diğer şeyleri kırarsa (15 aylıktan büyükler için)     

● Kişilerle oynamaktansa oyuncaklar veya diğer nesneler ile oynamayı tercih ederse,

● Kendisine ve başkalarına zarar verirse (ısırmak, kafasını yere vurmak, çimdiklemek vb.),

● Aile bireyleri çocuğun duygu ve düşüncelerini anlamakta zorluk yaşarsa,

● Genel olarak huysuz ve mızmızsa,

● Emziğini emerek, oyuncaklara bakarak ya da kendine bakım veren kişiyi dinleyerek sakinleşemezse (10 aylıktan büyükler için),

● Bir aktiviteden diğerine ya da uykudan uyanıklığa huysuzlanmadan geçmezse  

● Kolaylıkla dikkati dağılıyorsa, bir aktiviteye gereğinden fazla odaklanırsa, (televizyon, trenler, tekerlekler vb.)

● Uykuya dalmak ya da uyandırılmak için yoğun bir yardıma ihtiyaç duyarsa (sallama, saçları okşama, uzun yürüyüşler),

● Emme, çiğneme, yutma ve ek gıdaya geçişte zorluk yaşarsa,

              Mutlaka bir "ergoterapistten"  duyu bütünleme değerlendirme seansı talep ediniz ve çocuğunuzu değerlendirmeye götürünüz. Böylelikle görmüş olduğunuz özel eğitim,dil terapisi gibi tedavi edici eğitimlerden de beklenen verimi alabilirsiniz. Duyusal hassasiyetleri giderildikten ve duyuları sorunsuz işledikten sonra piramidin üst basamakları olan ; motor planlama,el-göz koordinasyonu,dikkat,davranış,günlük yaşam aktiviteleri gibi alanlarda da ergoterapistinizden destek alabilirsiniz. Duyularımızı bütünlediğimiz,günlük yaşam aktivilerinde bağımsızlaştığımız,multidisipliner bir bakış açısı ile eğitimciler ve terapistler olarak çocuğunuz için en iyisinin yapıldığı günler için kurumumuzda görüşmek dileği ile.