Otizm Tedavi Yöntemleri

Otizm Tedavi Yöntemleri

Otizm Tedavi Yöntemleri

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Tuzla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde Otizm Spektrum Bozukluğu tedavisi de verilmektedir.
Otizm Spektrum Bozukluğu; bireyin beyninin gelişimini, başkalarını nasıl algıladığını ve onlarla nasıl iletişime geçtiğini etkileyen, ayrıca belirli sınırların ötesine geçemeyen veya tekrarlayan davranış kalıplarını da içeren sosyal etkileşim ve iletişimde sorunlara yol açan tıbbi bir durumdur.

Otizm Spektrum Bozukluğuna Ne Neden Olur?
Otizmin genel olarak bir sebebi yoktur ancak genetik ve çevresel nedenlerden olduğu düşünülmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?
Bazı çocuklar erken çocukluk döneminde otizmin ilk belirtilerini gösterebilir, örneğin göz temasından kaçınmak, isimlerine cevap vermemek veya onlara bakan insanlara kayıtsız kalmak gibi.
Ancak bazı vakalarda yaşamlarının ilk aylarında veya yıllarında normal gelişim gösteriyor olsalar bile; aniden içlerine çekilip gerileme de gösterebilirler, agresif davranışlarda bulunabilirler ve yaşamlarının o zamanına kadar edindikleri dil becerilerinin kaybedebilirler. Bu septomlar çoğunlukla 2 yaşına kadar görülebilir.
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar;
- Öğrenmede zorluk çekebilirler.
-  Normalden daha düşük zeka belirtileri gösterebilirler.
- Veya daha yüksek zeka belirtileri gösterebilirler.
- Hızlı öğrenebilirler ancak bildiklerinin uygulamakta zorluk çekebilirler.
- Karşılıklı iletişimde ve sosyal ortamlara uyum sağlamakta zorlanabilirler.
-
Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip olan her çocuk bu spektrumun birbirinden farklı benzersizdir. Her çocukta benzersiz davranışlar ve şiddet eğilim seviyesi görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı çocuğun sahip olduğu bozukluğun ne kadar zor olduğunu tespit etmek çok kolay olmayabilir.
- Adının anılmasına tepki göstermiyor ya da zaman zaman onunla konuşan bireyleri duymuyor gibi görünebilir.
- Aşırı inatçılık ve kavga.
- Karşılıklı sosyal etkileşimi olumsuz, saldırgan veya yıkıcı bir şekilde ve duruma uygun olmayan bir şekilde ele alma eğilimi,
- Kucaklanmaya ve taşınmaya direnmek, yalnız oynamayı tercih etmek , kendi dünyasına çekilmek
- Koordinasyon sorunları
- Isırmak veya kafasına vurmak gibi kendine zarar verebilecek aktiviteler

Otzimli bazı bireyler büyüdükçe ve olgunlaştıkça, başkalarıyla daha fazla iletişim kurabilir ve davranışlarında daha az rahatsızlık yaşayabilirler. Spektruma bağlı olarak, bazı durumlarda normal veya neredeyse normal bir yaşam sürmeleri mümkün olabilir.

Otizm Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Otizm spektrum bozukluğunu önlemenin bilinen bir yolu yoktur, ancak günlük yaşamı daha iyi organize edebilmek için birkaç uygun seçenek vardır. Erken tanı ve erken müdahale en yararlı yöntemlerdir.
Gecikse bile, müdahale her yaşta fayda sağlayabilir.
Otizm spektrum bozukluğu için kesin bir tedavi yoktur. Aynı zamanda, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için tek bir tedavi yöntemi de yoktur.
Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili sosyal, dil ve davranışsal zorlukları ele alan birçok programımız vardır.
Merkezimizde uygulanan tedavi programları şunlardır;
- Davranış ve iletişim terapileri
- Eğitim terapileri
- Aile terapileri