Engelli Bireylerde Sporun Önemi

Engelli Bireylerde Sporun Önemi

Engelli Bireylerde Sporun Önemi

Engelli Bireylerde Sporun Önemi

Spor, engelli çocuklarda fiziksel aktivitelere katılım olanağının yanı sıra çocukların kişilik gelişimini ve özgüven duygusunu kazandırıp toplumsal yaşama uyum göstermesi açısından büyük bir kolaylık sağlamaktadır. 

Spor ve diğer fiziksel aktiviteler, tedavi edici etmenleri nedeniyle, engelli bireylerde fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim aracı olarak kullanılmaktadır. 
Engelli bireyler spor veya herhangi diğer fiziksel aktivitelere katılarak toplum içinde işbirliği, paylaşım ve kişiler arası ilişkilerin kurallarını öğrenirler. 

Faydaları

-    Engelli kişinin kendi kararlarını kendisi vererek, bağımsızlık duygusunu hissetmesine neden olur. 
-    Engelli çocuğun çevresini geliştirir ve iletişim becerilerinin artmasına sebep olur. 
-    Engelli bireyin becerilerini geliştirir ve özgüven kazanmasına neden olur. 
-    Bireyin sahip olduğu engellilik durumundan dolayı yaşadığı gerginliği ve bunun sonucunda oluşan sosyal sorunları aşmasına yardımcı olur. 
-    Bireyin kendini toplumdan izole etmesini engeller ve sosyalleşmesini sağlar. 
-    Sporun zihinsel ve fiziksel kapasitede sağladığı gelişme motor, el-göz koordinasyonu gibi becerilerinin gelişmesinde yardımcı olur. 
-    Engelli bireyi zihinsel olarak geliştirerek problem çözme becerilerini geliştirir.

Bedensel olarak engelli bireylerin yaşam kalitesinin artması, günlük hayat aktivitelerine daha fazla katılması, sosyalleşmeleri ve gelişimsel özelliklerine göre programları bulunması çok önemlidir. Spor aktivitelerinin, bedensel engelli bireylere yaşam kalitesilerinin arttırılması konusunda çok büyük bir önemi vardır. Engelleri ile başa çıkabilmeleri açısından onlara katkı sağlamaktadır.

Spor; esneklik, postural kontrol ve koordinasyon gelişimlerini destekleyen bir aktivitedir. Spastisiteyi önlemek açısından oldukça etkilidir.