Çocuklarda Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanır?

Çocuklarda Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanır?

Çocuklarda Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanır?

Çocuklarda Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanır?

Öfke bir bireyin hayatındaki zorluklarla başa çıkmayı öğrenmeye çalışırken olaya karşı uyguladığı bir savunma mekanizması olarak tanımlanabilir. Tüm diğer duygular gibi öfke duygusu da normal, sağlıklı bir duygudur. Çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi öfke duygusu farklı düzeylerde ve farklı zamanlarda görülebilir. Tam olarak bu noktada bireyler öfkeyi doğru bir biçimde kullanmayı öğrendiğinde öfke kontrolünü sağlamış olur. Öfke kontrolünü öğrenmek yetişkinler için de zorlayıcıyken çocuklar için de zor olması oldukça normaldir. Önemli olan öfke kontrolünü nasıl sağlayacaklarını öğretmektir.

Öfke Nöbetinin Nedenleri

Çocuklar kendilerini korumak için öfkelenirler. Bu durumun tedavi edilmesi için de neden kaynaklandığını bilmek önemlidir.

Zeka Geriliği, Asperger Sendromu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Anne ve Babanın davranışlarının aynı ölçüde olmaması
Çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması
Aile içi şiddet davranışlarına maruz kalmaları
Çocuğun bağımsız olma çabası
Akran zorbalığına maruz kalması
Saldırgan davranışların hor görülmeyip, hoş görülmesi
Öfke Nöbetinin Tedavisi

Öfke nöbetinin tedavisi için öncelikle öfkenin altında yatan sebep bulunmalıdır. Bunun için ise öfke nöbetlerinin sıklığı, öncesinde ve sonrasında neler olduğu gibi sorulara cevap aranmalıdır. Psikolog bu tedaviyi anne-baba gibi çocukla sık sık aynı ortamda bulunan kişilerle birlikte yürütmelidir. Çocukla akran ilişkileri hakkında eğitimler verilir. Kişiler arası ilişkiler ve sosyal becerileri konusunda çalımalar yapılır.

Anne ve Babanın Öfke Nöbeti İçin Ne Yapabilirler?

Çocuğunuza karşı tutarlı bir davranış göstermeniz gerekmektedir. Çocuğunuz bağımsız olmasını teşvik etmeli ve ona destek olmalısınız. Çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşıladığınıza emin olmalısınız. Aile içinde öfke hoş görülmemelidir. Aile içerisinde görülen herhangi bir saldırgan davranışın doğru olmadığı gösterilmelidir. Öfkeye öfkeyle karşılık verilmemelidir. Yaşına göre sorumluluk sahibi olmalıdır. Sevdiği bir alana yönlendirilmesi de öfke kontrolü için iyi olabilmektedir. Çocuğa karşı özel ilgi gösterilmemeli, tutarlı olunmalıdır. Çocuğun öfkesi bastırılmamalıdır. Öfkeli anında çocuğa bağırmak, kızmak öfkesinin daha da artmasına sebep olacağından bu tür davranışlardan kaçınılmalıdır. Öfkesi dindiğinde hemen ödüllendirilmemeli davranışının yanlışlığı gösterilmelidir. Öfkelenmenin yanlış bir duygu olmadığını ancak fazlasının kendisine ve çevresine zararlı olacağı anlatılmalıdır.