Atipik Otizm ile Asperger Sendromu Arasındaki Fark Nedir?

Atipik Otizm ile Asperger Sendromu Arasındaki Fark Nedir?

Atipik Otizm ile Asperger Sendromu Arasındaki Fark Nedir?

Atipik Otizm ile Asperger Sendromu Arasındaki Fark Nedir?

Atipik Otizmde, Asperger Sendromundan farklı olarak konuşmada bir takım gecikmeler gözlenmektedir. 

Asperger Sendromlu çocuklar, atipik otizmin aksine göre normalin üstünde bir zekaya sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Asperger Sendromlu çocuklar, ilgi alanları hakkında derinlemesine bilgi sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Atipik Otizm ve Asperger Sendromunda ortak olarak gözlemlenen şey ise el-kol hareketleri ve el-göz koordinasyonlarında sorun yaşadıklarıdır. 

Atipik Otizm, genellikle yaygın gelişimsel bozuklukların özelliklerini tamamı ile göstermeyen veya belirtileri tam olarak karşılamayan bireylere konulan tanıdır. 

Atipik Otizme sahip özel gereksinimli çocuklar, Asperger sendromuna sahip olan çocuklara göre konuşmada gecikmeler yaşadığı gözlemlenmiştir. 

Atipik Otizm özellikleri gösteren çocuklarda gelişimsel gerilikler, alıcı ve ifade edici dilde gecikmeler veya gelişimsel gerilik gibi geriliklere rastlanılmıştır. 

Asperger Sendromunda ise Atipik Otizme sahip kişilere göre normal veya daha üstün zekalı olduğu gözlemlenmiştir. 

Asperger Sendromuna sahip kişilerin daha sınırlı bir alana ilgili olduğu gözlemlenmiştir. Materyaller ve daha çok mekanik oyuncaklar ile daha fazla ilgilidirler. Asperger Sendromlu kişiler ilgili oldukları konular hakkında derinlemesine bilgi sahibidir.

Asperger Sendromlu kişiler, sosyal iletişim ve etkileşimde, sözel veya sözel olmayan iletişim becerilerinde, zaman yönetiminde ve zamanı etkin bir şekilde kullanmakta fazlasıyla güçlük yaşamaktadır. Asperger Sendromlu kişiler konuşmaya akranları ile aynı yaşlarda başladığı gözlemlenmiştir.

Hem Atipik Otizmde hem de Asperger Sendromunda bireylerin el-kol hareketlerinde, el-göz koordinasyonlarında sorunlar yaşamaktadır. Asperger Sendromunda vücut dili kullanımında ve anlamlandırılması konusunda da sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Asperger Sendromunda aşırı bilmek gibi durumlarda gözlemlenmiştir.