Asperger Sendromu

Asperger Sendromu

Asperger Sendromu

Asperger Sendromu

Asperger Sendromu çocukluk çağında belirtilerini gösteren ve bireyin hayatı boyunca süren bir nörobiyolojik rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın bağımsız bir hastalık ya da bozukluk olarak geçerliliği hala belli değildir. Temelde otizm spektrum bozukluğu olduğu bilinmektedir.  Kısaca otizm spektrum bozukluğunun bir alt tipi olduğu bilinmektedir.  Otizmden ayrıldığı kısım dil veya bilişsel gelişimde gecikmelerin ve gerilmelerin olmamasıyla ayrılır.

Asperger sendromunda zeka gelişimi normal veya normalin üstündedir. Otizmde ise zeka geriliği çok sık rastlanan bir durumdur. Asperger sendromunun belirtileri otizmin belirtilerine göre ayırt edilmesi oldukça zor olan bir rahatsızlıktır.  Otizmde geniş alanda az bilgi sahibi olma; asperger sendromunda da geniş alanda aşırı bilgi sahibi olma vardır.

Asperger Sendromunun Nedeni Nedir?

Asperger sendromunun nedeni hakkında belirli bir bilgi yoktur. Ancak beyin işlevlerindeki bir bozukluk nedeniyle oluştuğu bilinmektedir. Beyin içerisinde birden çok yerde hasar bulunur.

Asperger Sendromu Nasıl Teşhis Edilir?

Tanı çocuklukta konulabildiği gibi ileri yaşlara kadar da uzayabilir. Ortalama olarak tanı yaşı 10’dur. Dil işlevlerinde bozukluk olmamasından dolayı tanı konma yaşı büyüktür. Otistik özellikler gösteren bireyler içerisinde tanısı konması en zor olan rahatsızlıktır. Asperger Sendromlu kişiler sosyal ilişkilerde çok fazla sorun yaşar.

Asperger Sendromunun Belirtileri

  • Vücutları oldukça esnektir.
  • El becerilerinde sorunlar yaşarlar.
  • Motor becerileri zayıftır.
  • İş bulma, okula başlama gibi konularda çok zorlanırlar.
  • Uyum sağlamada zorlanırlar.
  • Toplumsal kurallar yaşanarak değil, zihinsel çabayla öğrenilir.
  • Kuralları katı şekillerde uygularlar.

Asperger Sendromunun Tedavisi

Asperger Sendromu’nun ilaçlarla kesin bir tedavisi yoktur. Davranışsal ve duygusal olan sorunların ortadan kaldırılması için veya hafifletilmesi için ilaç tedavisi uygulanabilir. Çevresindeki kişilerle uyum sağlama için eğitimler alınabilir, bu konu üzerine çalışılabilir. Katı kuralcılıktan çok rutinlerde daha esnek davranmaya çalışmalıdır. Kaygılarının hafiflemesi üzerine çalışmalıdır, bu konuda destek almalıdır. Davranışlarının, algılarının düzelmesi için eğitimler almalı; duygularının belirlenmesi üzerine çalışılmalıdır.

Sendromlu bireyin hayat kalitesini arttırmak için küçük çocuklar konuşma terapisi yetişkin kişilerde bilişsel davranışçı terapisi alabilir.  Asperger Sendromlu kişiler için ayrıca: mesleki terapiler, ilişki terapileri, fiziksel terapiler de bulunmaktadır