Aile Danışmanlığının Faydaları

Aile Danışmanlığının Faydaları

Aile Danışmanlığının Faydaları

Aile Terapisi ve Danışmanlığı Nedir?
Tuzla Özel Eğitim ve Tehabilitasyon Merkezimizde deneyimli terapistlerimiz ile birlikte aile terapisi ve danışmanlığı vermekteyiz.
Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin aile kurumunda var olan sorunları birlikte çözmeye çalışmasına dayanan bir psikolojik danışmanlık hizmetidir.
Aile terapisi, eşlerde ve aile bireylerinde sorunlu durumların incelendiği, davranışları olumlu yönde değiştirmek ve geliştirmek için tüm aile bireyleri arasındaki ilişkinin yakından incelendiği bir terapi şeklidir ve bu eleştirel bir şekilde incelenir.
Aile danışmanlığının bireysel terapilerden en önemli farkı, bireyi tek başına tedavi etmek ve değerlendirmek yerine tüm aileye bir bütün olarak yaklaşılmasıdır. 
Tuzla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 11 yıldır Aile Terapisi ve Danışmanlğı konusunda tedavi hizmeti vermektedir.

Aile Terapisi ve Danışmanlığının Amacı
Aile içerisinde, aile üyelerinin çeşitli nedenler dolayı ortaya çıkan problemler aileye huzursuzluk çıkartabilir. Aile içerisinde meydana gelen bu problemler; aile üyelerinin birbiri  ile olan iletişimlerinde, ilişkilerinde zayıflama olmasına neden olabilir,  aile üyelerinin evden uzaklaşmalarına neden olabilir.
Aile danışmanlığı; aile hayatını korumak ve desteklemek ve sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla aile bireylerine yönelik koruma-önleme, eğitim, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra kapsamlı bir şekilde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Aile terapisi ve danışmanlığının amaçları şunlardır; 
- Ailenin bütünlüğünün korunması
- Aile içerisinde sağlıklı ve açık iletişim kurulması
- Aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinin sağlıklı hale gelmesi
- Aile bireylerinin birbiriyle olan iletişimlerini, aile içerisindeki rolleri ve sınırlarını inceleyip ailenin bütünlüğünü sağlamak
- Aile içerisinde iletişimi dengelemeye çalışmak
- Aile üyeleri arasındaki çatışmaları çözümlemek
- Stres yaratan anları düzeltmeye çalışmaktır. 
Aile üyelerinin olumlu iletişim becerileri kazandırarak empati kazandırmak aile danışmanlarının en önemli amaçlarıdır.

Aile Danışmanlığının Faydaları

Bireylerin aile içerisindeki kurduğu iletişim daima dışarıdaki insanlarla olan iletişiminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Diğer insanlarla kurduğu ilişkiler, ruh sağlığı ve ruh doyumluluğu açısından büyük bir önem taşımaktadır. Ailelerle yapılan çalışmaların etkisi uzun vadelidir. Aile üyeleri bir aile terapistine danıştığı zaman diğer aile üyeleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olacak ve empati duyarlılığı artmış olacaktır. Aile içerisinde problemlerle baş etme becerileri edindikleri zaman, sadece aile içerisinde o anda yaşanan durumlara çözüm üretmeyi değil sonrasında başka insanlarla başka ilişkiler kurdukları aman onlarla yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri bir takım zor durumlarla baş etmeyi de öğreneceklerdir.